Over Onderwijs & Kind

Mijn naam is Christine Perrenet. Sinds 2004 ben ik werkzaam in de gezondheidszorg en het onderwijs. Mijn opleiding tot orthopedagoog ben ik in Duitsland begonnen, met de afstudeerrichting Moeilijk Opvoedbare Kinderen en Leerproblemen. Na de propedeuse heb ik mijn studie orthopedagogiek in Nederland voortgezet en deze in 2003 aan de Universiteit van Leiden afgerond. Vervolgens ben ik werkzaam geweest bij een school voor cluster 4 onderwijs (voor kinderen met psychiatrische, leer- en gedragsproblemen). Naast mijn werk op school heb ik ter verdieping de postdoctorale opleiding tot schoolpsycholoog gevolgd. Sinds 1 april 2011 werk ik in mijn eigen praktijk.

Ik ben aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en heb daar de registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog. Daarnaast ben ik geregistreerd als Gezondheidspsycholoog BIG (registratienummer 49933489425). Binnen de praktijk wordt gewerkt volgens de beroepscode en de richtlijnen die door het NIP zijn vastgesteld.

NVO