Aanpak Onderwijs & Kind

Leer- en gedragsproblemen vragen om veel afstemming in het onderwijs en in de thuissituatie. Bij Onderwijs & Kind is veel ervaring en een ruime expertise aanwezig bij het bieden van zorg en begeleiding op maat.

Onderwijs & Kind begeleidt kinderen met problemen op het gebied van leren, gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling of werkhouding. Scholen en ouders kunnen bij de praktijk terecht om te laten onderzoeken wat er met het kind aan de hand is, wat de oorzaak is van het probleem en wat eraan gedaan kan worden. Er wordt gekeken naar de kindkenmerken en naar verschillende kenmerken van de school en de thuissituatie. Ontwikkeling is immers een dynamisch proces: het gedrag van het kind heeft invloed op de reactie van de omgeving, maar de omgeving beïnvloedt ook het gedrag van het kind. Ieder kind en zijn omgeving zijn uniek. Daarom worden er bij Onderwijs & Kind geen standaardpakketten voor onderzoek en begeleiding gebruikt, maar zorg op maat geboden. Het resultaat hiervan is dat het advies haalbaar en bruikbaar is voor ouders, leerkrachten en kinderen.

Bij Onderwijs & Kind wordt er uitgegaan van de positieve en veranderbare kenmerken van het kind en zijn omgeving. Een positieve benadering is cruciaal, want dat maakt het mogelijk dat het kind zich goed kan ontwikkelen. De nadruk ligt op wat er wél goed gaat en hoe dit versterkt kan worden. Vanuit deze behoefte wordt samen met het kind, de ouders en de school op zoek gegaan naar het juiste aanbod.