Informatie voor ouders

Onderwijs & Kind is gespecialiseerd in het werken met uiteenlopende problematieken bij kinderen. Er is ruime ervaring aanwezig bij het in kaart brengen van de mogelijkheden en behoeften van kinderen en bij het begeleiden van ouders en scholen. De adviezen zijn erop gericht om de thuissituatie, onderwijs en kind zo optimaal mogelijk op elkaar aan te laten sluiten.

De ontwikkeling van kinderen gaat niet altijd vanzelf. Soms heeft uw kind hulp nodig. Er kan van alles aan de hand zijn. Is uw kind bijvoorbeeld heel druk of juist teruggetrokken en stil? Is uw kind ongehoorzaam en vraagt het veel aandacht? Gaat uw kind met tegenzin naar school? Is er sprake van werkhoudingproblemen of verloopt het leren moeizaam? Zijn er problemen met leeftijdsgenootjes en weet uw kind niet zo goed hoe het vriendjes moet maken?

Met al deze vragen kunt u terecht bij praktijk Onderwijs & Kind. Deze orthopedagogische praktijk biedt onderzoek en begeleiding en helpt u om de hulpvragen van uw kind in kaart te brengen. Er wordt samen met u op zoek gegaan naar de mogelijkheden van uw kind en naar wat het nodig heeft om goed mee te kunnen draaien op school en thuis.

Werkwijze

Flexibiliteit staat bij Onderwijs & Kind hoog in het vaandel. Uit ervaring weten wij dat het belangrijk is om het kind in een omgeving te onderzoeken waar het zichzelf kan zijn. In overleg met ouders wordt er besproken in welke omgeving het kind zich het prettigst voelt en kan vervolgens het onderzoek op school, thuis of in de praktijkruimte plaats vinden.

Als u contact met Onderwijs & Kind opneemt, wordt er samen met u nagegaan wat precies de hulpvraag is. Op basis daarvan wordt duidelijk welk onderzoek het beste past bij de vraag. Voordat er met onderzoek en/of begeleiding gestart wordt, krijgt u een plan van aanpak. Daarin staat wat de stappen van het traject zijn en welke kosten daaraan mogelijk verbonden zijn. Als u akkoord gaat met het plan van aanpak, wordt het onderzoek uitgevoerd.

Aanbod

Behandeling/training voor het kind
Vindt uw kind het lastig om vriendjes te maken? Kan het moeilijk omgaan met nieuwe situaties? Maakt uw kind zich vaak onnodig zorgen of is uw kind overmatig verlegen? Vindt u dat uw kind zich meer weerbaar op zou mogen stellen? Maakt u of uw kind zich zorgen over de overstap naar het voortgezet onderwijs? Of heeft uw kind dyslexie en wil het graag weten hoe hier mee om te gaan op school?

Onderwijs & Kind biedt verschillende individuele behandelingen/trainingen aan. Deze behandelingen zijn gericht op het versterken van vaardigheden op sociaal-, emotioneel- en/of leergebied. Samen met u en uw kind wordt bekeken welke behandeling het beste aansluit bij de vraag.

Diagnostiek
Om helder te krijgen wat de oorzaak is van bepaald probleemgedrag, wordt samen met u een observatie- en/of onderzoekstraject uitgezet. Het uiteindelijke doel van het onderzoek is om de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van uw kind in kaart te brengen. Deze geven houvast voor een passende begeleiding van het kind en zijn omgeving. De adviezen sluiten aan bij de mogelijkheden en wensen van u een uw kind en (indien nodig) de leerkracht. Bij diagnostiek kunt u denken aan:

  • Intelligentieonderzoek
    Een intelligentieonderzoek kan nodig zijn wanneer u, of de school van uw kind, twijfels heeft over de cognitieve mogelijkheden van uw kind. Sluit het onderwijstype wel goed bij de mogelijkheden van uw kind aan? Bent u op zoek naar advies met betrekking tot een schoolverwijzing naar het middelbaar onderwijs? Is er een verklaring te vinden voor de achterblijvende schoolresultaten? Het kan ook zijn dat uw kind hoogbegaafd is en zich daardoor verveelt op school, weinig uitdaging heeft of juist onderpresteert. Met een IQ-onderzoek wordt een sterkte/zwakte analyse gemaakt en worden de talenten en mogelijkheden van een kind in kaart gebracht.

  • Onderzoek naar leerproblemen
    Er vindt een onderzoek naar het leerproces plaats wanneer uw kind niet voldoende mee kan komen op school. Er wordt naar de oorzaak gekeken hoe het komt dat uw kind de leerstof niet goed kan opnemen. Een van de mogelijke oorzaken kan worden gevonden in motivatie, werkhouding of in omgevingsfactoren als de thuissituatie of in de klas. Ook kan het zijn dat er aanwijzingen zijn voor een leerstoornis als dyslexie of dyscalculie.

  • Persoonlijkheidsonderzoek
    Een persoonlijkheidsonderzoek heeft tot doel te achterhalen waar de gesignaleerde gedragsproblemen in de school- en/of de thuissituatie vandaan komen. Een oorzaak kan gevonden worden in de aanleg van het kind, in het gezin (gescheiden ouders, relatie tussen de kinderen e.d.) of in de omgeving van het kind (de buurt waar het kind woont, de leerkracht, de kinderen in de klas). Er kan sprake zijn van een gedragsprobleem of een ontwikkelingsstoornis. Gedragsproblemen kunnen zich op verschillende manieren uiten en zijn vaak een gevolg van een onjuiste afstemming tussen het kind en zijn omgeving. Probleemgedrag voortvloeiend uit ontwikkelingsstoornissen is vaak al vroeg aanwezig. Hierbij kunt u denken aan ADHD, autisme, angststoornissen, gedragsstoornissen en hechtingsstoornis. Bij Onderwijs & Kind kunt u terecht voor een onderzoek naar gedragsproblemen en ontwikkelingsstoornissen.

Tarieven & vergoeding

Over het algemeen worden onderzoeks- en behandeltrajecten via de gemeente vergoed. Voor overige onderzoeks- en behandelvragen wordt een uurtarief van € 105,- gehanteerd. Naar aanleiding van het intakegesprek wordt altijd duidelijk gecommuniceerd welke kosten er aan het traject verbonden zijn (meestal door middel van een plan van aanpak/offerte). U kunt daarnaast altijd vrijblijvend contact opnemen voor informatie over de kosten van het aanbod van Onderwijs & Kind.

Privacy

Vertrouwelijke omgang met gegevens
Gegevens en informatie van de cliënt en diens ouders/verzorgers worden vertrouwelijk behandeld. Er wordt alleen informatie aan derden verstrekt en van derden gevraagd als ouders/verzorgers daar toestemming voor hebben gegeven.

Werken volgens de beroepscode
NVO Bij Onderwijs & Kind handelen wij volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Dit houdt onder meer in dat de opdrachtgever het recht heeft om geïnformeerd te worden over het verloop van het onderzoek, de inhoud van het advies en de rapportage. Opdrachtgevers hebben daarnaast het recht om het onderzoek op ieder moment stop te zetten.

Bewaarplicht
Voor de bewaarplicht volgen wij de richtlijnen van de beroepscode. Alle gegevens worden door Onderwijs & Kind gedurende het wettelijke bewaartermijn in een afgesloten dossierkast bewaard en vervolgens vernietigd.